Tisztelt Partnerünk!

Felhívás és adatlap

A Belügyminisztérium rendvédelmi pályát népszerűsítő tábort szervez azoknak a hátrányos helyzetű fiataloknak, akik érdeklődnek a rendvédelmi hivatás (rendőrség, katasztrófavédelem, büntetés-végrehajtás) iránt.

A pályázat célja: A résztvevők áttekintést kapnak a rendvédelmi szervek munkájáról, a felvételi követelményekről.

A pályázók köre:

· Azok, akik 2018 szeptemberében kezdik meg gimnáziumban vagy szakközépiskolában a 11. vagy a 12. tanulmányi évfolyamot, vagy

· érettségivel rendelkeznek, de még nem töltötték be a 21. életévüket.

Beküldendő:

1. önéletrajz

2. a 10., 11. vagy 12. évfolyam év végi lezárt bizonyítvány másolata (az idén érettségiző esetén félévi bizonyítvány ) vagy

3. az érettségi bizonyítvány másolata, ha már érettségizett

4. támogató nyilatkozat a tanuló osztályfőnökétől vagy iskola igazgatójától

5. támogató nyilatkozat a település jegyzőjétől vagy határozat a hátrányos helyzet megállapításáról

A jelentkezés elbírálása során előnyt élvez:

• kimagasló tanulmányi és/vagy sportteljesítmény

• rendészeti fakultációs tanulmányok

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. június 4.

A jelentkezők – jelen pályázat mellékletét képező adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint – hozzájárulásukat adják a pályázat elbírálásához megadott személyes és különleges adataik kezeléséhez.

A pályázattal kapcsolatos információkat a mellékletben találják, továbbá az alábbi elérhetőségeken érdeklődhetnek:

· +36-1-441-1601

· +36-1-441-1768

· +36-1-441-1364