Pályázati benyújtására 2017. január 9. február 6-ig van lehetőség.

Fontos tudnivaló, hogy csak a korábban TÁMOP-ban támogatott, de az EFOP-ban 2016-ban támogatást nem nyert tanodák jogosultak támogatásra.

Pályázati felhívás 4.1. pont, 25.oldal:

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a szerveztek, melyekre az alábbi a) és b) feltétel egyaránt igaz és kizárólag a c) és d) pontban meghatározott tanodákra vonatkozóan nyújtható be kérelem: a) A szervezet az EFOP 3.3.1-15 felhívás keretében támogatási kérelmet nyújtott be. b) A szervezet a TÁMOP 3.3.5. vagy TÁMOP 3.3.7 vagy TÁMOP 3.3.9. pályázatok keretében tanoda programot valósított meg és azt/azokat sikeresen lezárta (nem történt a támogatási szerződéstől elállás). c) Azokra a megvalósítási helyszínekre (tanodákra) vonatkozóan lehet támogatási igénylést benyújtani, ahol a szervezet a TÁMOP 3.3.5. vagy TÁMOP 3.3.7 vagy TÁMOP 3.3.9. pályázatok keretében tanoda programot valósított meg. Amennyiben a megvalósítási helyszín a TÁMOP projekt lezárása óta megváltozott, akkor a támogatási kérelem benyújtásakor a változás okát indokolni szükséges. Amennyiben a TÁMOP 3.3.7 pályázat keretében több tanodát valósított meg a szervezet, minden korábban is működő tanodájával jogosult pályázni. d) Kizárólag azokra a helyszínekre (tanodákra) vonatkozóan lehet támogatási igénylést benyújtani, melyre vonatkozóan a szervezet az EFOP 3.3.1-15 keretében támogatási igénylését benyújtotta, és nem nyert támogatást (nem jogosult / elutasítva / forráshiány miatt elutasítva) figyelembe véve a c) pontban foglaltakat is.”

További részletek a https://www.palyazat.gov.hu/efop-331-16-tanoda-programok-tmogatsa-1 oldalon.