A tanodahalozat.hu honlap (illetve annak portálfunkciót betöltő alegységei, a honlap és annak alegységei a továbbiakban együttesen: honlap) a Türr István Képző és Kutató Intézet, illetve az esetlegesen külön jelölt jogtulajdonos szellemi tulajdonát képezik a szerzői jogokról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a hatályos nemzetközi és európai uniós jogforrások szerint.

A honlap használatával Ön elfogadja az alábbiakat:

A Türr István Képző és Kutató Intézet törekszik arra, hogy a honlapon közölt információk és adatok megfeleljenek a valóságnak. Azonban a honlapon közölt információk (kivéve ahol ezt az erre kötelező jogszabályhely megjelölésével másképpen nem jeleztük) tájékoztatásnak tekintendők. A Türr István Képző és Kutató Intézet kizár minden felelősséget a tájékoztatási céllal közölt információk használatából eredő esetleges károk bekövetkezéséért. A honlapon elhelyezett közlések nem tekinthetők szerződési ajánlatnak vagy ajánlat elfogadásának.

A Türr István Képző és Kutató Intézet fenntart minden jogot arra, hogy a honlap tartalmán, felépítésén előzetes értesítés nélkül változtatást vagy javítást hajtson végre, továbbá fenntartja a jogot az elérhetőség ideiglenes vagy végleges korlátozására vagy megszüntetésére. A honlapon közölt tájékoztatási célú információk, illetve a honlap hozzáféréséből, esetleges elmaradásából, üzemzavarából, a tájékoztató célú információk pontatlanságából eredő károkért a felelősséget a Türr István Képző és Kutató Intézet kizárja.

A honlapon elhelyezett, harmadik személy által üzemeltetett oldalra hivatkozó linkek által megjelölt oldalak tartalmáért, eljárásmódjáért, elérhetőségéért a Türr István Képző és Kutató Intézet nem tehető felelőssé.

A honlapra mutató linkek elhelyezhetőek más oldalakon. A Türr István Képző és Kutató Intézet fenntartja a jogot, hogy a méltatlan, félreérthető vagy hitelességromboló környezetbe elhelyezett linkek ellen kifogást emeljen, és törlésüket kezdeményezze.

A honlap tartalma idézhető és többszörözhető a forrás pontos megjelölésével, amennyiben a további felhasználás nem kereskedelmi, illetve üzleti célú, és megfelel a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek.

A Türr István Képző és Kutató Intézet előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap egészének vagy egyes részeinek feldolgozása, illetve értékesítése. Előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetőek el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban (kivéve amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik). A honlap tartalmi, illetve formai alkotórészei előzetes engedély esetén sem használhatóak a honlap tartalmától eltérő céllal.

A Türr István Képző és Kutató Intézet a fent rögzítettek vagy jogszabályok sérelmének megállapítása esetére fenntartja a jogot esetleges kára megtérítésének követelésére, továbbá arra, hogy a sérelmes magatartás ellen minden jogilag lehetővé tett eszközzel fellépjen.