Mi a Tanoda?

A Tanoda helyi sajátosságokra, a gyermekek, fiatalok önkéntes részvételére és egyéni szükségleteire építő innovatív szemléletű hátránykompenzáló kezdeményezés, amely a Tanoda fenntartója által autonóm módon használt közösségi színteret működtet. A Tanoda olyan, a személyiségfejlődés egészét szem előtt tartó komplex szolgáltatást nyújt, melyet a köznevelési rendszerben kevésbé sikeres, a társadalmi perifériára szoruló gyermekek és fiatalok korlátozottan vagy egyáltalán nem érhetnek el.

A Magyarországi Tanodahálózat bemutatkozása

A Magyarországi Tanodahálózat egy politikai pártoktól független, közvetlen politikai tevékenységet nem folytató civil szervezet, melynek célja a magyarországi köznevelés esélykülönbségeinek csökkentésére a hátrányos helyzetű, illetőleg roma tanulók támogatására létrejött országos tanodai szakmai és érdekvédelmi szervezet. Tevékenységének középpontjában az érintett tanulók tanórán kívüli, nem formális és informális tanulási formákon keresztül megvalósuló fejlesztése áll, melynek célja a minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférés biztosítása. A szervezet célja a tanodákban részt vevő, kiemelten roma származású tanulók komplex személyiség-fejlesztése, életpálya-építése a tanoda sztenderdben leírtaknak megfelelően. További cél az iskolaelhagyás, lemorzsolódás csökkentése és a képzettségi szint növelése, valamint az érintett tanulók munkaerőpiaci státuszának és társadalmi integrációjának növelése, elősegítése. A szervezet támogatja új tanodák létrehozását, a meglévők fejlesztését és érdekvédelmét a jó módszertanok elterjesztését, illetve átadását, átvételét és gyakorlati hasznosítását. Fenti tevékenységeit a Türr István Képző és Kutató Intézettel szoros együttműködésben kívánja megvalósítani.

A szervezet tevékenységével hozzájárul ahhoz, hogy a tanodák szakmai, gazdasági érdekeinek érdekképviselete minél hatékonyabb, finanszírozási rendszere minél ösztönzőbb egyen. A szervezet elősegíti, hogy a jogi szabályozás támogassa és védje a tanodák létrehozását és működtetését.

A szervezet céljainak elérése érdekében:
  •  a tanodai fejlesztési folyamatokban érdekeltek számára információs bázist alakít ki;
  •  szakmai konferenciákat, szimpóziumokat szervez;
  •  hivatalos kapcsolatot tart az állami szervekkel;
  •  közreműködik a hazai esélyteremtő oktatáspolitika átalakításában;
  •  regionális hálózatot épít ki;
  •  tagozatai és bizottságai közreműködésével javaslatokat, állásfoglalásokat dolgoz ki, ezzel segítve a kedvező szakmai hátteret a tanodák tevékenységéhez;
  •  megteremti a tanodák teljes körű minőségbiztosítási rendszerét;
  •  a szervezet periodikusan megjelenő on-line információs lapjában „Hírlevelet” működtet;
  •  szolgáltatásai keretében a tanodák igénybe vehetik teljes információs bázisát, oktatási, tanácsadói és szolgáltatási   rendszerét, technikai hátterét.

A Magyarországi Tanodahálózatba felvételüket kérhetik rendes tagként vagy pártoló, tiszteletbeli tagként azok a jogi személyek, akik a Szövetség célkitűzéseit magukévá teszik. A Szövetség tagjává választható az a jogi személy, aki belépési nyilatkozatában az Alapszabályt elfogadja. A tagfelvétellel kapcsolatos kérdésekben az Elnökség határoz.